Bureaukit Boukje Keijzer

Scrol hier

Welkom bij de bureaukit van Boukje Keijzer. Hier vind je de meest actuele informatie rondom de mogelijkheden, prijzen en voorwaarden. Een vriendelijk verzoek om alle reeds aanwezige informatie te updaten aan de hand van de onderstaande gegevens.

Algemene informatie.

Biografie

Mensen laten ervaren dat er veel meer mogelijk is dan ze denken. En dat zij zelf die ruimte kunnen creëren. Dat is de levensmissie van Boukje Keijzer. Met haar verrassende perspectief op regels en rek weet zij mensen in allerlei soorten organisaties te inspireren om zelf de regeldruk aan te pakken.

Dr. Boukje Keijzer is als adviseur en procesbegeleider al meer dan 20 jaar actief in de publieke sector. Sinds 2010 is ze directeur van 7Zebra’s, een creatief adviesnetwerk dat zich richt op het realiseren van nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Van daaruit ontwikkelde ze een methodiek om meer mogelijk maken door de rek in de regels te vinden, gebundeld in haar boek ‘De regels en de rek’ (2021), met een bijpassende kaartenset om binnen organisaties het gesprek hierover te voeren.

Inmiddels is Boukje een veelgevraagd spreker over dit onderwerp en heeft ze tientallen organisaties geholpen bij het vinden van ruimte in de regels. Gericht op cultuurverandering, maar vooral ook op het realiseren van doorbraken in concrete casussen of werkgebieden. Zodat er tijd vrijkomt voor het ‘echte’ werk en ruimte ontstaat voor de menselijke maat, meer autonomie en werkplezier. 

Van oorsprong is Boukje communicatiewetenschapper en (gepromoveerd) sociaal psycholoog. Haar proefschrift (2002) had als titel Changing perspectives, een motto dat als rode draad door haar carrière loopt. Ze prikkelt, daagt uit, denkt mee, en schetst een aanlokkelijk, bereikbaar perspectief. Haar methodiek De regels en de rek biedt een solide basis om stap voor stap toe te werken naar een situatie waarin regels en rek beter in balans zijn. Met ruimte voor professionele autonomie en houvast om te kunnen sturen op wat belangrijk is in jouw organisatie. Want tussen de regels is er veel meer ruimte dan je denkt. 

Beschikbaarheid

Boukje is beschikbaar voor het leveren van de volgende bijdragen:

Keynote:
De grootste drijfveer van Boukje is om mensen te laten ervaren dat je zélf iets aan de regeldruk kunt doen. Dat je niet hoeft te wachten tot de wet verandert of het systeem is aangepast. Stap voor stap helpt ze professionals in allerlei soorten organisaties om zelf de handschoen op te pakken. Met een flinke dosis creativiteit, een enorme hoeveelheid aanstekelijke energie en talloze voorbeelden laat Boukje tijdens haar keynote zien dat het echt anders kan.

Masterclasses:
De masterclasses van Boukje zijn vergelijkbaar met de keynotes, aangevuld met extra interactieve elementen, waaronder verschillende opdrachten, voorbeeldcases en praktijkoefeningen. Masterclasses variëren van 60 minuten tot aan een dagdeel van 3,5 uur.

Ontknoopsessies:
Bij vraagstukken die helemaal vast lijken te zitten door verschillende regels en belangen biedt Boukje de mogelijkheid van een ontknoopsessie. Dit zijn intensieve, interactieve bijeenkomsten gericht op specifieke vraagstukken die ontrafeld en ontregeld moeten worden om tot doorbraken te komen. De tijdsduur varieert van een dagdeel van 3,5 uur, tot aan meerdere dagdelen en/of dagen, afhankelijk van de doelstelling, de complexiteit van het vraagstuk en het aantal betrokken partijen/mensen.

Dagvoorzitterschap
Boukje is een veelgevraagd dagvoorzitter voor uiteenlopende bijeenkomsten, waarin ze haar expertise, enthousiasme en kritische blik op regels toespitst op de inhoud van de bijeenkomst. Boukje’s dagvoorzitterschap kan worden gecombineerd met één of meerdere onderdelen uit haar keynote, als opening, intermezzo of afsluiting.

Boukje verzorgt keynotes, workshops en trainingen, in zowel het Nederlands als Engels, rondom de volgende onderwerpen:

– De regels en de rek, regeldruk, bureaucratie
Verandermanagement, organisatieontwikkeling,
– Conscious Contracting en medemenselijk ondernemen
– Professionele autonomie en zeggenschap
– Participatie (burgerparticipatie, overheidsparticipatie, interne participatie)
– Psychologische veiligheid kun je regelen

Spreekonderwerpen

De regels en de rek
Word je helemaal gek van de bureaucratie, waardoor je geen tijd meer overhoudt voor je echte werk? Ervaar jij onvoldoende ruimte voor de menselijke maat of voor je eigen professionele autonomie? Wil je ontsnappen uit het regelwoud? In haar prikkelende keynotes en inspirerende masterclasses zorgt Boukje voor een nieuw perspectief op regels en rek. Ze houdt de behoefte aan houvast tegen het licht, maar stelt ook de hang naar vrijheid en ruimte ter discussie. Want we willen vaak zelf niet beperkt worden door regels, maar vinden het wel handig dat ze voor de buurman gelden. We willen veiligheid, gelijkheid en snelle behandeling van dossiers, maar ook maatwerk, flexibiliteit en kunnen uitgaan van de menselijke maat. We sturen op prestaties en verantwoording en tegelijkertijd streven we naar professionele autonomie en zeggenschap op de werkvloer. Hoe gaan we als samenleving en binnen organisaties om met de spanning tussen houvast en ruimte? Hoe vinden we de balans tussen regels en rek? 

In haar keynote adresseert Boukje dit soort vragen en gaat ze in op de dilemma’s die hierbij komen kijken. Ze ontrafelt tegen welke regels professionals aanlopen en wat we ermee beogen te regelen. Aan de hand van zeven rekstrategieën creëert ze ruimte om te focussen op wat belangrijk is. dat levert een heleboel tijdwinst en werkplezier op. Met een flinke dosis creativiteit, een enorme hoeveelheid aanstekelijke energie en talloze voorbeelden laat ze zien dat het echt anders kan. Want er is altijd veel meer mogelijk dan je denkt. 

Veranderen is (niet zo) moeilijk
Vaak kom je boordevol ideeën terug van een bijeenkomst of congres, maar zinkt de moed je al snel in de schoenen. In je eigen hoofd borrelen de mitsen en maren op, en anders zijn het wel je collega’s die beren op de weg zien. In deze keynote of masterclass beschrijft Boukje Keijzer de meest voorkomende beren en gaat ze die met respect en humor te lijf. Want een beer op de weg hoeft niet meteen het einde van de route te betekenen.

Ontregelen kun je zèlf
Geïnspireerd om aan de slag te gaan met ontregelen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Boukje Keijzer weet het wel en neemt jou en je team stap voor stap mee in een concrete ontregelaanpak of het begin van een ontregelbeweging. Een keynote of masterclass waarin persoonlijk leiderschap en professionele autonomie centraal staan. En waarin de wijsheid van de werkvloer volop benut wordt.

Ontknoopsessie
Zit je met een specifieke casus waar je niet uitkomt? Omdat er te veel regels en belangen samenkomen. Of omdat het niet lukt om het gesprek te voeren over waar het eigenlijk over moet gaan. Boukje Keijzer helpt om doorbraken te realiseren.

Ontregelbus
Met de Ontregelbus rijdt Boukje door het hele land om organisaties te helpen bij de aanpak van de regeldruk. Tijdens evenementen, congressen en festivals staan de deuren van de bus wagenwijd open en kunnen bezoekers hun regelknelpunten voorleggen aan Boukje en haar Ontregelteam. Ook kunnen bezoekers de regels noteren waar zij tegenaan lopen en deze inleveren bij de Ontregelbus. Boukje kan vervolgens een selectie hiervan live tijdens haar keynote, of na afloop in haar ontregelvlogs, ontregelen. 

Training tot ontregelaar
Voor organisaties die serieus werk willen maken van ontregelen leidt Boukje eigen medewerkers op tot ontregelaars. Al doende maken zij zich de methodiek van de regels en de rek eigen en leren zij deze toepassen. Met praktische materialen, handige tips, prettige begeleiding op maat en intervisievormen om er met elkaar steeds beter in te worden. 

Bovenstaande onderdelen kunnen worden uitgevoerd in keynote, masterclass en/of trainingsvorm en zijn beschikbaar in zowel Nederlands als Engels.

Aanvullende mogelijkheden

Is er behoefte aan nog meer interactie of verdieping? Vergroot de impact van Boukje’s keynote of workshop met een van de volgende aanvullingen.

Teaser video
Om het publiek alvast aan het denken (en ontregelen) te zetten kan Boukje zorgen voor een digitale, op maat gemaakte video. Met een enthousiasmerend filmpje geeft Boukje een voorproefje van wat de deelnemers te wachten staat en worden zij vast aan het denken gezet over regelknelpunten waar zij in de dagelijkse werkpraktijk tegenaan lopen. 

Online hand-out
Mail alle deelnemers na afloop een op maat gemaakte hand-out, die vol staat met de belangrijkste elementen uit de presentatie en direct toepasbare opdrachten, tips en tools. Het is de meest gekozen optie om deelnemers ter aanvulling op de keynote of masterclass, concrete handvatten te bieden om het geleerde in de praktijk te brengen. De hand-out kan toegespitst worden op het event of de organisatie, worden met een eigen logo, foto en/of boodschap. 

Boeken en kaartensets
Geef alle deelnemers een exemplaar van het boek De regels en de rek mee! Het boek gaat uitgebreid in op wat regeldruk is, welke soorten regels er zijn, wat we proberen te regelen met regels (en of dat een beetje lukt), hoe we aan de hand van zeven rekstrategieën ruimte in de regels kunnen creëren, en welke beren op de weg je daarbij kunt tegenkomen. staat vol met achtergronden   staan zeven manieren om rek in de regels te vinden. Zo kun je spelen met tijd en aantallen, je hart verruimen en je perspectief verbreden, maatwerk leveren en eventueel de regels aanpassen. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je concrete opdrachten om zelf aan de slag te gaan met ontregelen. Met talloze inspirerende voorbeelden en als bonushoofdstuk regels voor het opstellen van regels ;-). Daarnaast ontwikkelde Boukje een kaartenset die ingezet kan worden om op een speelse manier de methodiek toe te passen in teams of rond specifieke casussen. Boek en kaartenset zijn voor een gereduceerd bedrag toe te voegen aan een keynote of workshop. 

‘Wat een heerlijk origineel, praktisch en uitdagend boek. Boukje Keijzer laat zien hoe we op een doordachte wijze onnodige regels kunnen opruimen, zodat we vastleggen wat moet en loslaten wat kan. Je krijgt als mens, en zeker ook als professional, meteen zin om zelf met regels aan de slag te gaan.’ – Jitske Kramer

Ontregelvlogs
Deelnemers kunnen voorafgaand, tijdens of na afloop van de bijeenkomst hun eigen regelknelpunten inleveren bij Boukje en haar Ontregelbus. Een selectie van deze regelknelpunten kunnen door Boukje worden ontregeld in een serie Ontregelvlogs. Hierin legt ze de regels één voor één langs haar rekstrategieën, om te laten zien dat ontregelen helemaal niet zo moeilijk is. De Ontregelvlogs staan op de website www.deregelsendrek.nl, maar kunnen uiteraard door de opdrachtgever zelf op eigen media gedeeld worden. 

Ontregelbus
Boukje beschikt over een eigen Ontregelbus. Een geweldige eyecatcher voor elk event, waardoor deelnemers meteen weten hoe laat het is …. Tijd om met elkaar ruimte in de regels te gaan zoeken! Laat deelnemers hun regelknelpunten noteren en deponeren in de Ontregelbrievenbus. Boukje kan een selectie hieruit meteen op het podium in haar keynote behandelen. De Ontregelbus is tijdens een event ook inzetbaar als Ontregelloket, waar deelnemers terecht kunnen met hun registratiefrustratie, proceduremoeheid of rekzucht. Boukje en haar collega’s helpen hen om de rek in de regels te vinden en te ontsnappen uit het regelwoud. Zie www.ontregelbus.nl en deze brochure.

Verdiepende sessies
De ervaring leert dat Boukje’s keynotes smaken naar meer. Daarom is het mogelijk om aanvullende sessies te boeken. Dat kan in de vorm van een masterclass waarbij een thema of casus wordt uitgediept (ontknoopsessie), of een ontregelsessie met een bepaald team of met het management of bestuur. Als deze gelijk met of kort na de keynote geboekt worden, dan geldt hiervoor een aantrekkelijke korting. Het is ook mogelijk om een uitgebreid ontregeltraject of een hele ontregelbeweging in de organisatie te starten. 

Praktische informatie.

Uitleg werkwijze
 1. Is er interesse om Boukje te boeken? Mail dan een aanvraag naar Sjors, de regelaar van Boukje, via sjors@7zebras.nl.
 2. Indien de aanvraag ook rechtstreeks en/of via meerdere bureaus binnenkomt, zal enkel de eerste aanvraag in behandeling worden genomen. Er worden geen secundaire opties geplaatst voor dezelfde aanvraag.
 3. Sjors kijkt of de aanvraag past bij wat Boukje te bieden heeft en controleert haar beschikbaarheid.
 4. Sjors laat zo snel mogelijk weten of Boukje beschikbaar is en plaats alvast een vrijblijvende optie in haar agenda. 
 5. Als de klant aanvullende informatie nodig heeft, dan kan de infosheet worden toegestuurd door het bureau.
 6. Bij een definitieve boeking stuurt Sjors een bevestigingslink door met daarin een vragenlijst die ingevuld kan worden door het bureau/(eind)klant.
 7. Het bureau stuurt de (eind)klant standaard de locatiebenodigdheden toe, zodat de nodige voorbereidingen getroffen kunnen worden.
 8. Als het bureau/(eind)klant de vragenlijst heeft ingevuld en de boekingsbevestiging heeft toegestuurd, is de boeking volledig geregistreerd. 
 9. Na registratie van de boeking stuurt Sjors twee mogelijke data/tijdstippen waarop een voorbespreking kan plaatsvinden naar het bureau.
 10. Het bureau stemt met de klant een geschikt moment af voor de voorbespreking en ontvangt van de klant eventueel een Teams/Zoom/Meet-link. 
 11. De datum/tijd/link wordt door het bureau doorgestuurd naar Sjors en hij plaatst vervolgens alle informatie in de agenda van Boukje.
 12. Eventuele afwijkende afspraken naar aanleiding van het voorgesprek zullen door Sjors worden doorgegeven aan het bureau.
 13. Na afloop van de bijdrage stuurt Sjors een link door naar het bureau met daarin een evaluatievragenlijst die ingevuld kan worden door de (eind)klant en/of door het bureau zelf.
 14. Na afloop van de bijdrage ontvangt het bureau een factuur voor de geleverde diensten, die binnen tien dagen kan worden voldaan.
Prijslijst

Prijslijst
1.  Reguliere keynote tot 90:00 min. € 1.995,00
2.  Verdiepende sessie; keynote tot 90:00 min. € 1.695,00
3.  Masterclass dagdeel, 3,50 uur € 2.995,00
4.  Masterclass hele dag, 7,00 uur € 3.995,00
5.  2 x Reguliere keynote tot 90:00 min. – dezelfde dag € 2.995,00
6.  2 x Reguliere keynote tot 90:00 min. losse data € 3.495,00
7.  Dagvoorzitterschap dagdeel, 3,50 uur € 2.995,00
8.  Dagvoorzitterschap hele dag, 7,00 uur € 3.995,00

Prijslijst aanvullingen:
1.  Standaard hand-out in PDF formaat € 245,00
2.  Op maat gemaakte hand-out in PDF formaat € 295,00
3.  Teaservideo van maximaal 90:00 seconden € 195,00
4.  Terugkijklicentie bij opnames, eerste 4 weken € 495,00
5.  Verlenging terugkijklicentie, per 4 weken € 395,00
6.  Ontregelbus onbemand € 495,00
7.  Ontregelbus bemand – incl. 2 ontregelaars € 1.495,00
8.  Ontregelbus inleverpunt i.c.m. een keyenote – + 1 ontregelaar € 895,00
9.  Ontregelvlogs – per 3 – online op website en/of aangeleverd € 495,00

Ontregelpakket #1: € 2.495,00
Het Ontregelpakket bestaat uit een live keynote op locatie, een online hand-out voor alle deelnemers, een teaservideo om de deelnemers te enthousiasmeren, vijf boeken voor de eerste aanmeldingen of om te verloten.

Ontregelpakket #2: € 2.995,00
Het XL Ontregelpakket bestaat uit een live keynote op locatie, met aanvullend een interactief maatwerkgedeelte rondom een vraagstuk of casus, een online hand-out voor alle deelnemers, een teaservideo om de deelnemers te enthousiasmeren én tien boeken voor de eerste aanmeldingen of om te verloten

Ontregelbuspakket: € 3.395,00
Het Ontregelpakket bestaat uit een live keynote op locatie mét de Ontregelbus voor de deur (een échte eye-cather!), een online hand-out voor alle deelnemers, een teaservideo om de deelnemers te enthousiasmeren, vijf boeken voor de eerste aanmeldingen of om te verloten én drie Ontregelvlogs die worden geselecteerd uit alle inzendingen die bij de Ontregelbus zijn ingeleverd.

Toelichting prijslijst:
– Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief reiskosten en 21% BTW.
– Reguliere reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer vanaf Utrecht.
– Ontregelbus reiskosten bedragen € 0,70 per kilometer vanaf Utrecht.
– Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief bureaufee van 20%.
– De gage voor verdiepende sessies geldt enkel bij het binnen een week meeboeken bij een reguliere keynote.

Technische & locatie benodigdheden
 1. Boukje gebruikt bij voorkeur een draadloze headset of een draadloze dasspeldmicrofoon. Graag een extra handmicrofoon voor de interactie met het publiek. Voorafgaand aan de sessie testen we graag de techniek zonder publiek, om niet tijdens de sessie voor verrassingen te komen te staan.
 2. De slideshow is belangrijk voor de sessie. We vragen daarom een groot en duidelijk scherm, zodat iedereen de slideshow goed kan zien. 
 3. Boukje zal van tevoren de PowerPoint presentatie toesturen, zodat deze vooraf klaargezet kan worden en op een laptop van de organisatie afgespeeld kan worden.
 4. Is er geen laptop aanwezig, dan zal Boukje haar Macbook aansluiten via een HDMI of VGA aansluiting. Indien dit niet aanwezig is, graag van tevoren even contact opnemen met ons, zodat we er zeker van kunnen zijn dat de techniek werkt.
 5. Boukje gebruikt graag een klikker en presentatie monitor, zodat zij de tijd en de volgorde van de slides in de gaten kan houden.
 6. Wanneer er na afloop van de sessie een signeersessie plaatsvindt, willen we vragen om te zorgen voor een tafel, stoel, drinkwater, papier (zoals post-its) en een aantal (sneldrogende) balpennen.
 7. Indien de sessie online plaatsvindt, zal de opdrachtgever zorgdragen voor de techniek en de juiste uitnodigingslink waarmee Boukje kan aansluiten op het evenement.
 8. Zonder het van tevoren overeen te komen is het niet mogelijk om Boukje en/of De regels en de rek te verbinden aan producten, diensten of een organisatie.
 9. Mochten er geluids- en/of video-opnamen worden gemaakt, laat dit dan vooraf aan ons weten. We ontvangen na afloop graag een kopie van deze opnamen die Boukje vrij kan inzetten voor promotionele doeleinden. Het is – zonder onze toestemming vooraf – niet toegestaan om de volledige sessie openbaar toegankelijk te maken via internet, noch in beeld noch in audio. Het gebruik van fragmenten is wel mogelijk in overleg.
 10. De inhoud van de sessie wordt door Boukje bepaald op basis van de afspraken die vooraf worden gemaakt. Boukje heeft de vrijheid om binnen deze afspraken inhoudelijk af te wijken als zij dat nodig acht om de ervaring van de bezoekers te maximaliseren en/of problemen te ondervangen.
 11. Opnames van webinars en andere online sessies kunnen, als dit schriftelijk is overeengekomen, intern ter beschikking worden gesteld voor een vooraf bepaalde periode.
 12. Mocht de locatie voor Boukje iets verzorgen op het gebied van eten en drinken, dan graag zoveel mogelijk vegetarisch en/of biologisch.
Aanvullende voorwaarden
 1. Bij rechtstreekse boekingen verzoeken we de opdrachtgever de boekingsbevestiging binnen twee dagen te accorderen via de mail en terug te mailen op sjors@7zebras.nl.
 2. De boeking is definitief zodra de per mail geaccordeerde bevestiging is ontvangen.
 3. Binnen 72 uur na afloop van het evenement krijg je een factuur voor het in de boekingsbevestiging overeengekomen bedrag. Fijn als je deze factuur binnen 10 werkdagen betaalt.
 4. De boeking is definitief, tenzij er sprake is van formele annulering. Het is mogelijk de boeking kosteloos te annuleren tot 30 dagen voor de bijeenkomst. Bij annulering korter dan 30 dagen voor de sessie brengen we het volledige bedrag in rekening (exclusief reiskosten).
 5. Wij doen er alles aan om van de sessie een succes te maken. Wanneer we ons in uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, natuurgeweld, andere onvoorziene crisissituaties) genoodzaakt zien om de sessie te annuleren zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade. We proberen dan in overleg een alternatieve datum of invulling te bedenken.
 6. Mocht er geannuleerd worden in geval van overmacht dan zijn beide partijen zelf verantwoordelijk voor de reeds gemaakte kosten en kan geen van de partijen eventuele kosten op elkaar verhalen.
 7. Als het evenement niet door kan gaan vanwege op dat moment geldende maatregelen vanuit de overheid, zal een eventuele (aan)betaling volledig gerestitueerd worden. 
 8. Als de opdrachtgever besluit het evenement te annuleren uit voorzorg, binnen 30 dagen voor aanvang, zonder dwingend overheidsadvies en/of aangescherpte maatregelen die de uitvoering van het evenement onmogelijk maken, is een volledige betaling van het overeengekomen bedrag vereist.
 9. Bij verplaatsing door de opdrachtgever binnen hetzelfde kalenderjaar blijft het overeengekomen tarief van kracht. Bij verplaatsing naar een volgend kalenderjaar gelden de (nader aan te kondigen) nieuwe tarieven van het desbetreffende kalenderjaar.

Media.

Pers/intro/aankondigingstekst

Ten behoeve van het aankondigen van Boukje, voorafgaand aan de bijeenkomst of live voorafgaand aan de keynote of masterclass, kunnen deze teksten – of een eigen variatie daarvan – worden gebruikt.

Veel mensen hebben een haat-liefdeverhouding met regels. Regels zorgen voor duidelijkheid en houvast, maar zetten ook de werkelijkheid vast. Waardoor goede ideeën nooit voorbij ‘kan niet’, ‘mag niet’ en ‘past niet’ komen en er onvoldoende ruimte is voor de menselijke maat of maatwerk. We hebben steeds complexere systemen opgetuigd voor het maken en bewaken van regels, die steeds minder ruimte bieden voor de noodzakelijke rek. De balans tussen regels en rek is zoek.

Het kan anders. Al meer dan 20 jaar weet Boukje Keijzer een ander licht op zaken te werpen. Changing Perspectives was niet voor niets de titel van haar proefschrift. Ze prikkelt, daagt uit, denkt mee, en schetst een aanlokkelijk perspectief, dat ook bereikbaar is. Haar methodiek De regels en de rek biedt de perfecte basis om stap voor stap toe te werken naar een situatie waarin regels en rek beter in balans zijn. Want tussen de regels is er veel meer ruimte dan je denkt.

Boukjes grootste drijfveer is om mensen te laten ervaren dat je zélf iets aan de regeldruk kunt doen. In haar keynote beantwoordt ze allerlei vragen: Met wat voor regels hebben we eigenlijk te maken? Wat proberen we daarmee te regelen en lukt dat ook een beetje? Kan het ook anders? Welke beren op de weg kun je tegenkomen bij het ontregelen en hoe verjaag je die?  

Boukje is een veelgevraagd spreker over dit onderwerp en heeft al tientallen organisaties geholpen bij het vinden van ruimte in de regels. Van oorsprong is Boukje communicatiewetenschapper en (gepromoveerd) sociaal psycholoog. Sinds 2010 is ze directeur van 7Zebra’s, een creatief adviesnetwerk gericht op het realiseren van nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. 

Bullet-points live aankondiging:

 • Boukje is de enige echte Ontregelaar (of ontregelexpert) van Nederland. Met haar verrassende perspectief op regels en rek weet ze mensen in allerlei soorten organisaties te inspireren om zelf de regeldruk aan te pakken. 
 • Daarnaast is Boukje directeur van creatief adviesnetwerk 7Zebra’s, dat zich richt op het realiseren van nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. 
 • Boukje rijdt met haar opvallende Ontregelbus door Nederland om organisaties daarbij te helpen. 
 • Boukje schreef in 2021 het boek ‘De regels en de rek’ met daarin onder meer zeven concrete rekstrategieën om ruimte in de regels te creëren. Van tijd rekken tot perspectief verbreden, van maatwerk leveren tot Pippi Langkousen. 
 • Het is haar levensmissie om mensen te laten ervaren dat er veel meer mogelijk is dan ze denken. En dat zij zelf die ruimte kunnen creëren.
Reviews

“Wat een heerlijk origineel, praktisch en uitdagend boek. Boukje laat zien hoe we op een doordachte wijze onnodige regels kunnen opruimen, zodat we vastleggen wat moet en loslaten wat kan. Je krijgt als mens, en zeker ook als professional, meteen zin om zelf met regels aan de slag te gaan”
Jitske Kramer over Boukje’s boek ‘De regels en de rek’

“Geen gemopper op paarse krokodillen, maar concrete handvatten om zelf iets aan de bureaucratie te doen. Boukje maakt het aanpakken van regeldruk gewoon leuk. De energie spat er vanaf.”
Deelnemer MEE Rotterdam

“Wat een verfrissend verhaal. Je gaat echt op een andere manier naar je werk en organisatie kijken en krijgt met die rekstrategieën houvast om op een positieve manier aan verbeteringen werken. Zonder meteen alle regels overboord te hoeven gooien.”
Deelnemer bijeenkomst Sociaal Domein Haarlemmermeer

“Boukje is een ware professional en maakte een sterke connectie met alle deelnemers. Haar passie en toewijding waren duidelijk merkbaar in haar presentatie. Ze creëerde een warme en gastvrije sfeer waarin iedereen zich op zijn gemak voelde om vragen te stellen en ideeën te delen.”
Leonie van Helten van Bohn Stafleu van Loghum over Boukje’s masterclass

WhatsApp chat